Arama 
Ana Sayfa | English
   
 
 
 
  Kurumsal Birimlerimiz Mevzuat Bilgi Merkezi Firma Rehberi Galeri Linkler İletişim  
 
  İş Ortağı Arayanlar
  AİA - İş Birlikteliği Bülteni - 2015/1

> Birimlerimiz  >  AVRUPA İŞLETMELER AĞI (DOĞU AKDENİZ)        

Avrupa Birliği’nin EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejilerini tanımlayan ana politikalarından biri “Küreselleşen Çağ İçin Sanayi Politikaları” olarak belirlenmiştir. Bu süreçte AB ülkelerinde ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin %90’ından fazlasını temsil eden KOBİ’lere özel önem atfedilmektedir. Bu kapsamda Avrupa Birliği tarafından 2015-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan yeni bir program ortaya konmuştur. Girişimciler, işletmeleri destekleyen kurum ve kuruluşlar ve KOBİ’ler Avrupa KOBİ’lerinin rekabetçiliğini geliştirmeyi amaçlayan COSME programının ana hedef kitlesini oluşturmaktadır. COSME ile girişimciliğin desteklenmesi, finans kaynaklarına daha iyi ulaşma imkânı sağlanması, bölgesel düzeyde işletmelere destek sağlanması, KOBİ’lerin uluslararasılaşması ve pazarlara ulaşma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 2015-2020 döneminde bu program için yaklaşık 2,4 milyar Euro bütçe öngörülmektedir.

COSME’nin alt programı olan Enterprise Europe Network (Avrupa İşletmeler Ağı), CIP Projesi (Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı) dâhilinde oluşturulan, Ulusal Koordinatörlüğünü KOSGEB in üstlendiği, 51 Ülkede 600’den fazla organizasyon, 4000’den fazla uzman personel ile 23 Milyon işletmeyi birbirine bağlayan en büyük Ağ’dır. Bu Ağ; KOBİ’lere AB mevzuatı, Avrupa çapında doğru iş ortakları bulma, rekabetçilik ve inovasyon (yenilikçilik) yeteneklerini geliştirme, AB projelerinden faydalanma konularında aktif destek sağlayan alanında en büyük organizasyondur. Avrupa İşletmeler Ağı KOBİ’ler başta olmak üzere işletmelere yardımcı olmak amacıyla Teknolojik Ortaklık Kurma ve Teknoloji Transferi, Ticari Ortaklıklar Kurma, Yeni Pazarlara Açılma, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, Eğitim ve Bilgi Verme (AB mevzuatı, Dış Ticaret, Ar-Ge ve İnovasyon vb.), Eşleştirme (Matchmaking) konularında hizmet vermektedir.

Kahramanmaraş KOSGEB başkanlığında, Adana Ticaret Odası, Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası, Mersin Sanayi ve Ticaret Odası ve Çukurova Teknokent ortaklığıyla oluşturulan Avrupa İşletmeler Ağı-Doğu Akdeniz (EEN-EASTMED) konsorsiyumu olarak yapılan proje başvurusu Avrupa Birliğince kabul edilmiş ve 2015-2020 yılları arasında 72 ay (6 yıl) sürecek proje anlaşması imzalanmıştır. 2015-2016 yıllarındaki faaliyetler için €1.090.803 gider öngörülmüş olup bu bedelin €436.321 Avrupa Komisyonunca sağlanacaktır. Bu proje kapsamında Çukurova Teknokent KOBİ’lere İnovasyon ve Teknoloji, KOBİ’lerin Ar-Ge İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Ufuk 2020 (Horizon 2020) Proje Başvuruları gibi konularda danışmanlık hizmeti sunacaktır.

Kahramanmaraş KOSGEB ve Çukurova Teknokent ortaklığıyla sunduğumuz 2 yıl süreli InnoSuppEastMed isimli H2020-Adhoc-2014-20 nolu projemiz de Avrupa Komisyonunca kabul edilmiş olup, talep edilen €17.313 desteğin tamamının Avrupa Komisyonunca karşılanmasına karar verilmiştir.

Avrupa İşletmeler Ağına üye Avrupa organizasyonlardan gelen tüm iş ortaklığı teklifleri Çukurova Teknokent internet sitemizin Birimlerimiz-Avrupa İşletmeler Ağı (Doğu Akdeniz) bölümünde yayınlanmaya başlanmıştır. Bu işbirliklerine ilgi duyan tüm KOBİ’lerimize gerekli teknik destek sağlanacaktır.
 Sitemizi 01.01.2013 tarihten itibaren 5260 kişi ziyaret etmiştir