Arama 
Ana Sayfa | English
   
 
 
 
  Kurumsal Birimlerimiz Mevzuat Bilgi Merkezi Firma Rehberi Galeri Linkler İletişim  
 
  4691 SAYILI TGB KANUNU
  TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROĞRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK
  TGB UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
  3194 SAYILI İMAR KANUNU
  BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (5035 SAYILI)
  BİREYSEL KATILIM SERMAYESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
  2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU
  MALİ YOL HARİTASI

> Mevzuat  >  BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (5035 SAYILI)        

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
HAKKINDA KANUN

Kanun No. 5035 Kabul Tarihi : 25.12.2003

 MADDE 11
.- 3065 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 GEÇİCİ MADDE 20
.-

1
. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre
teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya
kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve
sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta
kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden
müstesnadır.
Maliye Bakanlığı; program ve lisans türleri itibarıyla istisnadan yararlanılacak bedele
ilişkin olarak asgari sınır belirlemeye, istisna uygulanacak yazılım programlarını tanımlamaya
ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.

 2
. Bu Kanunun yayımı tarihine kadar gerçekleşen ve hem tam istisna hem kısmi istisna
kapsamına giren işlemlere ilişkin olarak yüklenilen vergiler Katma Değer Vergisi Kanununun
32 nci maddesine göre iade edilir.

 3
. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce başlayan inşaat taahhüt işlerinde Katma Değer
Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrasının bu Kanunla değiştirilmeden
önceki (c) bendi hükmü uygulanır.

 4
. 2003 takvim yılında gerçekleştirilen indirimli orana tâbi işlemlerle ilgili iade
taleplerinde, Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasının bu
Kanunla değiştirilmeden önceki hükmüne göre işlem yapılır.
MADDE 44. - 26.6.2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2. - Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri
kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran
bu bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2013 tarihine
kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.
Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili
ücretleri 31.12.2013 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Yönetici şirket, ücreti gelir
vergisi istisnasından yararlanan kişilerin bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler. Bölgede
fiilen çalışmayanlara istisna uygulandığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve
buna ilişkin cezalardan yönetici şirket de ayrıca sorumludur.


 Sitemizi 01.01.2013 tarihten itibaren 5075 kişi ziyaret etmiştir